Tarieven & voorwaarden

Tarieven 2020

 • 3 proeflessen €17,50 (of: zwangerschapsyoga = 1 proefles gratis)
 • Daarna kun je kiezen uit:
  • LESKAART:
   ~ 10 lessen voor €95,- (4 maanden geldig)
   ~ Losse les: €12,50
   ~ Zwangerschapskaart 5 lessen voor €50 (7 weken geldig)
  • ABONNEMENTEN:
   ~ 5x per maand  € 37,50 per maand  (per les €7,50)
   ~ 9x per maand  € 56,50  per maand  (per les €6,28)
   ~ onbeperkt les volgen per maand:  € 75,50  per maand (per les €5,81 als je 3x per week komt, kom je vaker dan wordt het goedkoper per les)
  • Persoonlijk traject van 3 maanden: onbeperkt les & 4 privé sessies €99 per maand.
   Meer info hierover, lees je hier.

   De abonnementen zijn gebaseerd op lessen gedurende 47 weken per jaar en lopen dan ook door tijdens vakanties en vrije dagen.

Automatische incasso machtiging
Een abonnement is voor minimaal 3 maanden. Daarna kun je per maand opzeggen (vóór de 15e), je kunt wel altijd je abonnement wijzigen. De eerste maand betaal je een gedeelte van het abonnementsgeld, afhankelijk van hoeveel dagen de maand nog heeft. Daarna loopt het vanaf de 1e van de maand en betaal je het volledige bedrag. Een abonnement loopt altijd via automatische incasso, na de eerste betaalde maand. Als je kiest voor een abonnement dan ga je hiermee akkoord. Wil je dit liever niet, kies dan voor een leskaart.

Kies je voor een abonnement van 1x per week, dan kun je 5 lessen naar keuze boeken per maand. Kies je het abonnement van 2x per week, dan kun je 9x per maand een les boeken. Als je een week niet kunt, kun je het dus in dezelfde maand inhalen. Met een onbeperkt abonnement kun je onbeperkt lessen volgen per maand.

ALGEMENE VOORWAARDEN PURA 
 
PROEFLESSEN
Als je geïnteresseerd bent in ons lesaanbod, kun je bij ons 3 proeflessen volgen voor €17,50 binnen 1 maand. Welke lessen dit zijn, mag je zelf weten. Woon je op meer dan 20 kilometer van Roermond dan kunnen we de drie weken verlengen op aanvraag.
LESKAART
Een leskaart is geldig voor 1 persoon binnen een periode van 4 maanden.
ABONNEMENT
Een abonnement ga je aan voor minimaal 3 maanden. Er zijn drie soorten abonnementen: 5 x per maand (1x per week), 9x per maand (2x per week) en onbeperkt.

BETALEN
Betalingen lopen via Fitmanager, ons online inschrijfsysteem. Abonnementen worden automatisch geïncasseerd na de eerste maand.
Soms is het nodig om anders te betalen, dit kan dan in overleg gepast contant of via een overboeking. Overschrijvingen t.n.v. Pura, Roermond op rekeningnummer IBAN: NL70 SNSB 0940.8814.38 (BIC: SNSBNL2A)
Op aangekochte leskaarten & abonnementen vindt geen restitutie plaats.

Wij kunnen een persoon de toegang ontzeggen als hij/zij niet vooraf betaald heeft voor een les of activiteit.

PAUZEREN
In geval van een onverwachte medische noodzaak die langer dan 3 weken duurt, kun je je leskaart of abonnement tijdelijk pauzeren. We vragen hiervoor zo tijdig mogelijk een schriftelijk bewijs per mail: administratie@purayoga.nl. Met de prijzen is rekening gehouden dat er 46 weken per jaar les is.

LESSEN INHALEN
Je koopt een abonnement of leskaart met een bepaald aantal lessen per maand. Deze plan je zelf in gedurende 1 maand. Mocht er onverhoopt van onze kant een les last minute uitvallen, heb je recht op een verlenging van je leskaart of abonnement van 1 week per uitgevallen les. Dit is niet van toepassing op feestdagen en vakanties.

LESSEN BOEKEN
Je kunt zelf lessen boeken en lessen annuleren (tot 1 uur van te voren) of je inschrijving wijzigen via Fitmanager.
Het is van belang dat je je tijdig aanmeldt voor een les. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat het een last minute besluit is, en dan kun je je uiteraard nog aanmelden mits die les dan door gaat (en dus niet geannuleerd is wegens te weinig tijdige aanmeldingen) én er nog plek is (want 20 aanmeldingen is het maximum).
Loop je last minute binnen, dan kunnen wij je in de studio toevoegen als deelnemer. Dan riskeer je wel voor een dichte deur te staan bij een onverhoopte annulering of dat er geen plek is.

Maximaal aantal deelnemers
Er zijn maximaal 20-22  aanmeldingen voor een les. Mocht een les ‘vol’ zitten, kun je je wel aanmelden voor de wachtlijst. Je ontvangt dan een e-mail mocht er een plek voor jou zijn vrij gekomen.
Bij workshops laten we soms meer mensen toe.

Minimaal aantal deelnemers
Als er maar 1 of 2 aanmeldingen zijn voor een les, wordt deze 1 tot 1,5 uur van te voren geannuleerd en degene die zich hebben ingeschreven, krijgen hierover bericht op telefoonnummer en via een berichtje in Fitmanager.
Mocht het voorkomen dat er meer aanmeldingen waren, maar bij aanvang blijkt dat er maar 1 deelnemer aanwezig is, kan het zijn dat de les ter plekke geannuleerd wordt.
In beide gevallen heb je voor de geannuleerde les nog een tegoed van een les (dat langer geldig is dan de lopende maand).

Overige wijzigingen
PURA behoudt zich het recht voor om ten alle tijden een les te wijzigen, annuleren of te vervangen mocht dit echt niet anders kunnen op dat moment. Ook in dit geval kan je leskaart langer geldig blijven.

EIGEN RISICO
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen bij PURA alsmede deelname aan de lessen en/of workshops geschiedt voor eigen risico. Iedereen dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. PURA is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel. Wij kunnen van tevoren advies geven indien gewenst en onze lessen zijn professioneel en zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin ligt de eindverantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf.

Plichten deelnemer

 • Als je bij ons deelneemt aan een les of een activiteit volg je de aanwijzingen van de docent op. Als je af wilt wijken van de norm, overleg je dit voorafgaand aan de les. Zoals bijvoorbeeld: als jij niet wilt liggen bij de ontspanning maar wilt zitten, dan geef je dit bij aanmelding aan. Of als wij je vragen je ogen te sluiten en de aandacht op jezelf te richten, dien je deze aanwijzing op te volgen. Als jij medisch gezien, of om een andere geldige reden je ogen niet mag of kunt sluiten, dien je dit bij aanmelding te melden.
 • Wij kunnen een persoon de toegang ontzeggen als hij/zij niet vooraf betaald heeft voor een les of activiteit.
 • Zorg voor een goede lichaamshygiëne, verzorgde lichaamsdelen die in zicht zijn en zorg ervoor dat je geen vervelende lichaamsgeur hebt. Wij kunnen je de toegang of deelname weigeren als je lichaamsgeur als vervelend wordt ervaren door andere deelnemers of de docent.
 • Als je bij ons deelneemt aan een les of een activiteit heb je je te houden aan het Nederlands rechtssysteem en de Grondwet. Yoga is geen religie of godsdienst. Bij ons zijn mannen en vrouwen gelijk, zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling: Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, luidt: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
  Wij vragen je dan ook om iedereen binnen PURA gelijk en correct te behandelen en als je zelf andere opvattingen daarover hebt, kunnen wij je de toegang weigeren.
 • Als wij het vermoeden hebben dat je bij ons les komt komt volgen met een andere reden dan persoonlijk bewustzijn of persoonlijke gezondheid, dan hebben wij het recht je te weigeren in onze activiteiten.
 • Als je bij ons deelneemt behandel je de mede-deelnemers en de docenten met respect en gepaste omgangsvormen.
 • Als je je inschrijft bij PURA gebruik je je echte naam, je wettige adres en je eigen, bestaand telefoonnummer en e-mailadres. Als wij het vermoeden hebben dat je een andere naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres gebruikt, dan zullen wij hiervan een melding maken bij de politie.
 • Wij kunnen je als deelnemer vragen je te legitimeren, als je dit weigert of je hebt het op dat moment niet bij je, dan kunnen we je de toegang weigeren.

Heb je nog vragen, neem dan contact op via administratie@purayoga.nl

VERSIE 2016-2020 ©purayoga.nl

Ga naar aanmelden voor de lessen!