Een laatste les uit 2022 die we meenemen naar 2023“], “filter”: { “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote”} }”>

Wanneer we moeilijke tijden meemaken, het kan een uitdaging zijn om te onthouden dat onder de chaos het leven voortdurend aan het ontstaan ​​en evolueren is. Wanneer we deze natuurlijke gang van zaken vergeten, d.w.zHet is de ervaring van liefde die ons herinnert aan ons vermogen om niet alleen te overleven maar ook te gedijen, zelfs te midden van grote veranderingen.

We hebben de neiging om liefde alleen te beschouwen in termen van romantische relaties. Maar liefde alleen door de lens van een relatie zien, berooft ons van de mogelijkheid om seismische verschuivingen door te voeren in onze eigen perceptie en ervaring van het leven.

Liefde, specifiek heilige liefde, is een verbondsband tussen jou en het universum. Het is een relatie tussen jou en het leven die wordt uitgedrukt als een heilige manier om elk moment te zien en te ervaren. Het kan worden gevonden in de kwaliteit van je adem, het bewustzijn bij je beslissingen en de schoonheid die je opmerkt in je dag.

Volgens de numerologie van 2022 ondersteunden de universele energieën deze heilige liefde.

Wat is numerologie precies?

Numerologie is de wetenschap van numerieke energieën en hoe deze de materie om ons heen en in ons beïnvloeden. Veel oude tradities geloofden dat getallen, tekens en symbolen ouder waren dan woorden en in spirituele zin een middel waren voor de goden om met mensen te communiceren.

Hoewel numerologie in een groot aantal culturen voorkomt, wordt de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras beschouwd als de vader van de numerologie. Na wiskunde, muziek en filosofie te hebben gestudeerd en te hebben geëxperimenteerd met hoe klanken en harmonieën varieerden op basis van de snaarlengte en noten van instrumenten, ontdekte hij een verband tussen numerieke patronen of reeksen en muzieknoten. Hij en zijn volgelingen geloofden dat getallen de schakel waren tussen bewustzijn en materie.

Deze verbinding vormde de basis van de hedendaagse numerologie, die individuele getallen associeert met een specifieke staat van zijn. Er zijn veel overtuigingen en interpretaties van elk nummer. Hieronder volgt een vereenvoudigde samenvatting.

De betekenis van 0
Absoluut niets, afwezigheid van materie, potentieel

De betekenis van 1
Kracht, macht, moed, dapperheid, veerkracht in het leven

De betekenis van nummer 2
Verfijning, vrouwelijkheid, delicatesse, flexibiliteit, partnerschap

De betekenis van nummer 3
Verbeelding, creativiteit; levensstijl kenmerk van een beroemdheid

De betekenis van nummer 4
Evenwicht en evenwicht, consistentie, ijver, geduld, goede organisatie

De betekenis van nummer 5
Mobiliteit, veelzijdigheid, nieuwsgierigheid, constante drang om van plaats te veranderen, sensatie

De betekenis van getal 6
Harmonie, rust, romantische persoonlijkheid, gezin, haard en huis

De betekenis van nummer 7
Het pad van ontdekkingsreiziger, filosofische geest, zelfanalyse

De betekenis van nummer 8
Wijsheid, vertrouwen, compromissen

De betekenis van nummer 9
Communicatievermogen, schaal, universalisme, diversiteit

In de numerologie kunnen alle getallen boven de negen worden teruggebracht tot één cijfer door de afzonderlijke getallen bij elkaar op te tellen. Aangenomen wordt dat de som van de getallen de resulterende energie is. Daarom nodigt elk kalenderjaar een unieke trillingsresonantie uit op basis van zijn individuele nummers.

Wat de numerologie van 2022 u kan helpen begrijpen

De wereld is in de loop van de afgelopen drie jaar voor altijd veranderd. Numerologie legt uit hoe deze gebeurtenissen kunnen worden gezien als het toneel voor heilige liefde om tot eenheid te komen tussen jezelf en het leven.

De numerologie van 2020
2 + 0+ 2 + 0 = 4

Het getal vier gaat over stabiliteit, planning, focus en vasthoudendheid. Dit was een collectief jaar van bouwen, maar niet voordat we allemaal op onze grondvesten stonden. Een manier om te onthouden en te blijven werken met de energie van vier is door te denken aan de poten van een stoel en hoe ze een stabiele basis vormen om op te zitten.

De numerologie van 2021
2 + 0 + 2 + 1 = 5

De energie van vijf brengt wat meer instabiliteit voordat we naar meer geaarde energie gaan. 2021 stond in het teken van nieuwe manieren van denken en bewegen.

De numerologie van 2022
2 + 0 + 2 + 2 = 6

Zowel in de numerologie als in de tarot is het getal zes de energetische handtekening van de geliefden. Het gaat over partnerschap, romantiek, verantwoordelijkheid, harmonie, eenheid in onszelf en anderen, de kracht van onze keuzes en de helende stroom van liefde. Dit was het jaar waarin we besloten wie en hoe we in relatie met onszelf en anderen willen zijn.

Een voorproefje van de energie van 2023
2+0+2+3=7

Zeven is een mystiek getal in veel spirituele tradities en komt vaak voor in spirituele teksten en in de natuur. Zeven is het getal van volledigheid op zowel het fysieke als het spirituele vlak. In tarot wordt het getal zeven geassocieerd met de snelle directe energie van de strijdwagenkaart. Wees voorbereid op snel bewegende en directe energie om volgend jaar te regeren.

6 journaling-prompts geïnspireerd op de numerologie van 2022

Voordat je begint na te denken over het nieuwe jaar, kan het nuttig zijn om begrip en afsluiting te vinden rond het jaar dat ten einde loopt. We vinden onze grootste expansie wanneer we lessen uit voorgaande jaren kunnen integreren en erop kunnen voortbouwen in plaats van ons uitsluitend te concentreren op de numerologie van het huidige jaar.

De numerologie van 2022 nodigde ons voortdurend uit om in het leven te verschijnen vanuit een ruimte van heilige liefde voor onszelf. De volgende vragen en journaalaanwijzingen vragen u om terug te blikken op het afgelopen jaar. Bewustwording van hoe jouw ervaringen, gedachten en reacties in lijn met heilige liefde, met compassie het komende jaar in kunnen worden gedragen en de intentie hebben om hier in de komende jaren meer ruimte voor te creëren.

1. Neem je beslissingen die in lijn zijn met liefde?

Je zult weten dat je beslissingen voortkomen uit liefde wanneer je beslissingen neemt die niet gebaseerd zijn op gebrek of overlevingsmodus. In plaats van ergens naar te grijpen, zul je je diep op één lijn voelen, zelfs als er interne of externe verschuivingen moeten plaatsvinden. Als je het gevoel hebt dat iets in je leven moet worden verfijnd, overweeg het dan vanuit de emotie van vertrouwen in plaats van wanhoop. Probeer ruimte te creëren voor wat je echt wilt ervaren, of dat nu een relatie is, een werkdynamiek of iets anders in je leven.

2. Weerspiegelen uw relaties liefde, mededogen en een opgewekt gevoel?

Onze beste connecties zorgen ervoor dat we ons in harmonie voelen met onszelf en onze waarheid. Je zult ze herkennen omdat de toon van je relatie aanvoelt als een dynamische en diep authentieke band die stormen kan doorstaan. De hartruimte van waaruit je deze vraag kunt stellen, is de wijsheid van het innerlijke kind gecombineerd met de zachte maar stevige hand van de innerlijke ouder.

3. Als je naar partnerschap verlangt, ben je dan in eenheid met jezelf?

Het woord “yoga” is afgeleid van de Sanskrietwortel Yuj, wat betekent “jukken” of “verenigen”. Wanneer we yoga beoefenen, verenigen we adem met bewust bewustzijn terwijl we van houding naar houding gaan. Het is niet anders dan het verenigen van hemel en aarde, yin en yang, of andere schijnbare tegenstellingen. Deze zelfde kwaliteit van in harmonie zijn, wanneer gecultiveerd in jezelf, is een aantrekker voor partnerschap.

4. Kun je je voorstellen hoe heilige liefde eruit ziet en voelt?

De ervaring van heilige liefde zal voor elke persoon anders zijn, hoewel het onfeilbaar een gevoel van veiligheid, acceptatie en de juiste hoeveelheid uitdaging geeft om je in te wijden in steeds hogere niveaus van heilige liefde in jezelf en met het leven.

5. Beweeg je in overeenstemming met je waarheid over partnerschappen of vul je je energieveld met afleidingen en opvullers?

Als je zegt dat je heilige liefde wilt en dingen vermaakt die niet als liefde voelen, creëer je een energetische patstelling in je situatie. Zeg je nee tegen goedkope imitaties? Zijn er momenten waarop je een compromis sluit?

6. Kun je zes eigenschappen noemen die aanvoelen als heilige liefde en die vandaag de dag belichamen?

Het woord ‘heilig’ kan de neiging hebben om beelden van heilige mannen en vrouwen op te roepen. Sluit het alledaagse niet uit van deze definitie. Heilige liefde is echt een manier van zijn in elk moment en het is toegankelijk voor ieder van ons. Het wordt gevonden in daden van mededogen. De manier waarop je ademt. Je manier van denken. De liefdevolle keuze is altijd aan jou.

Over onze bijdrager

Ayesha Ophelia is een spirituele provocateur, creatief en schrijver die vrouwen helpt zich vollediger uit te drukken. Volg haar op @ayeshaophelia.Recent Posts