Ahamkara: definitie, eigenschappen en manieren om te onderwerpenYogafilosofie leert dat de geest vier delen of functies heeft: ahamkara, de ego-geest; buddhi, dat is ons intellect en onze wijsheid; manas, dat onze zintuiglijke en waarnemende geest is; en chitta, dat is ons geheugen. De standaardmodus van bewustzijn voor de meeste mensen is de ahamkara, die veel van onze negativiteit, lijden en ontevredenheid in het leven veroorzaakt. Wanneer we yoga beoefenen, richten we ons op het cultiveren en versterken van buddhi – de zetel van wijsheid, intuïtie, mededogen en inzicht. Door in deze ‘hogere geest’ te verblijven, kunnen we de illusies die door onze ego’s zijn gecreëerd, overstijgen en een voller, gelukkiger leven leiden. Yoga biedt de sleutels tot zelfkennis om de aard van de geest te begrijpen en vrij te zijn van de slavernij en het lijden van de egogeest.

Wat is ahamkara?

Ahamkara is een Sanskrietwoord dat ‘ik-maker’ betekent. Zijn stamwoord een Ham vertaalt als “zelf” en kara (van kri) betekent “doen” of “handelen”. Ahamkara is dus het zelf dat aan het doen is of de persoonlijkheid die met dit individuele lichaam is geassocieerd. Het verwijst naar het gevoel een individu te zijn dat losstaat van al het andere. In de moderne psychologie is dit vergelijkbaar met het concept van ego. In de yogapsychologie is de ahamkara wat onze persoonlijkheidsstructuur en geïndividualiseerd bestaan ​​creëert.

We bouwen onze identiteit op de pijler genaamd “Ik ben”. Het is de overtuiging dat er iets in ons is dat ons maakt tot wie we zijn. Dit “iets” is onze ahamkara, die is geprogrammeerd door onze ervaringen, overtuigingen en emoties uit het verleden. Onze ego-geest gelooft dat hij afgescheiden is van al het andere, inclusief onszelf. Er wordt soms naar verwezen als “het instrument van de geest”, omdat het het voertuig is waardoor we onszelf en de wereld ervaren.

De positieve aspecten van ahamkara

ahamkara praktijkEen gezonde en evenwichtige ahamkara stelt ons in staat om vakkundig te voldoen aan al onze behoeften om te overleven en te groeien. Onze ego-geest kan het best worden gebruikt als een bron van wilskracht, toewijding en vastberadenheid om doelen te bereiken en succes te behalen in onze wereldse bezigheden. We kunnen de kracht van ahamkara gebruiken als een instrument voor persoonlijke groei, om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en om een ​​gevoel van doel en richting te creëren.

Wanneer ons ego-verstand correct functioneert, beschermt het ons tegen gevaar en helpt het ons om een ​​plezierig leven te leiden. Ahamkara is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen, het nemen van acties en het controleren van ons gedrag. Ahamkara is de plaats waar we beslissingen nemen over wat we zullen eten, drinken, dragen, zeggen, denken, voelen, geloven en doen. Als we een gezond gevoel van zelfbewustzijn hebben, weten we wanneer we fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en financieel voor onszelf moeten zorgen. We begrijpen ook wanneer we anderen op de eerste plaats moeten zetten en wanneer we onze eigen verlangens opzij moeten zetten. Dit is de functie van ahamkara die kan leiden tot gezondheid, geluk en vervulling.

De negatieve aspecten van ahamkara

Helaas kan onze ik-maker vaak ongezond en vervormd raken door denkpatronen, gekleurde indrukken en verkeerde overtuigingen die leiden tot gevoelens van afgescheidenheid, pijn en lijden. Het kan valse identiteiten en valse percepties creëren van wie we zijn. De ego-geest creëert een gevoel van afgescheidenheid van andere mensen, plaatsen, dingen en ideeën. Wanneer dit gevoel van scheiding te sterk is, kan het ervoor zorgen dat we ons geïsoleerd, eenzaam en losgekoppeld van de wereld om ons heen voelen. Het kan ervoor zorgen dat we anderen niet vertrouwen en bang voor ze zijn.

Ahamkara zorgt ervoor dat we lijden omdat het gehecht is aan dingen, mensen, plaatsen, ideeën en concepten. Het is de bron achter ons gevoel van ik en mij en de mijne. Deze gehechtheid leidt tot hebzucht, jaloezie, woede, haat, trots, arrogantie, egoïsme en controle. Deze emoties worden ontstoken als we niet krijgen wat we willen. Sterke emoties en egoïsme versterken onze emotionele gehechtheden en de kleuringen van de egogeest verder.

Ahamkara, samsara en karma

Ons identiteitsgevoel is gebouwd op de pijlers van onze samskarische afdrukken en ons karma uit het verleden. Een zintuiglijke indruk die wordt gekleurd door ahamkara (aantrekking/afstoting) wordt in de chitta-geest opgeslagen als een samskara. Dit worden geconditioneerde gewoonten, die onze huidige gedachten, gevoelens en gedrag kleuren en beïnvloeden. Het functioneren van ahamkara creëert ook nieuwe karma’s en versterkt onze bestaande samsara’s.

De cyclische interacties van ahamkara, samsara en karma veranderen onze perceptie van de werkelijkheid verder en creëren reactieve en onstabiele emotionele toestanden. Als er niets aan wordt gedaan, zullen deze karma’s en samskara’s steeds meer invloed hebben op hoe we de wereld waarnemen en hoe we met anderen omgaan.

Gelukkig kunnen we de wil van ahamkara aanwenden om ons karma te veranderen en onze samskara’s op te lossen. Als we ahamkara leren gebruiken als een instrument voor transformatie, beginnen we de illusies te doorzien die door onze gedachten en emoties worden gecreëerd. Wanneer we ons niet meer met hen identificeren, beginnen we onszelf anders te zien. Ons gevoel van wie we zijn verandert.

Yoga om ahamkara . in evenwicht te brengen en op te lossen

Een van de belangrijkste doelen van yogabeoefening is om de valse identiteit van de ik-maker te overwinnen en in plaats daarvan in onze ware identiteit te blijven. Yogabeoefening biedt de sleutels om zelfrealisatie te ervaren en de vrijheid van ahamkara’s illusie van afgescheidenheid. De beoefening van yoga helpt ons de aard van het bewustzijn en de verschillende aspecten en functies van onze geest te begrijpen. Mindfulness, meditatie en innerlijk bewustzijn kunnen ons begrip verrijken van wat de geest kleurt en hoe we deze vervormingen kunnen verwijderen. Elk pad van yoga biedt specifieke hulpmiddelen om de gehechtheden van de ego-geest los te laten, de ahamkara te onderwerpen en de wijsheid, intuïtie en compassie van de buddhi-geest te cultiveren. Alle yogapaden leiden naar dezelfde plek, maar ze nemen verschillende routes om er te komen.

Jnana-yoga

Jnana-yogabeoefenaars onderwerpen hun ahamkara door meditatie, zelfonderzoek en niet-gehechtheid. Ze oefenen om het verschil te onderscheiden tussen wat echt is en wat onecht. Ze leren zichzelf te identificeren als puur bewustzijn en ze streven ernaar te beseffen dat er geen gescheiden ‘zelf’ of ‘ik’ is. Dit besef bevrijdt Jnana-yogi’s van gehechtheid aan hun eigen gedachten en gevoelens, en stelt hen in staat om de dingen duidelijk te zien zonder de vervormingen en kleuren van de egogeest.

Bhakti yoga

Bhakti-yogabeoefenaars onderwerpen hun ahamkara door zelfovergave en toewijding. Wanneer we bhakti beoefenen, beginnen we te begrijpen dat we niet gescheiden zijn van het Goddelijke; we maken eerder deel uit van de creatie ervan. Dit begrip stelt ons in staat om elk gevoel van afgescheidenheid van anderen los te laten. Het helpt ons ook om de behoefte om de dingen om ons heen te beheersen los te laten. In plaats daarvan worden we ons bewust van de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

Karma yoga

Karma yoga beoefenaars onderwerpen hun ahamkara door zelfopoffering, vriendelijkheid en onbaatzuchtige dienstbaarheid. Wanneer we ons leven wijden aan dienstbaarheid, geven we onze eigen verlangens en behoeften op om anderen te dienen. Onbaatzuchtigheid en vriendelijkheid worden de basis voor onze acties. We streven niet naar persoonlijk gewin, maar werken in plaats daarvan in het belang van iedereen. Op deze manier bevrijden we ons van egoïstische motieven, hebzucht, egoïstische motieven en verlangen. Karma yoga cultiveert vrijgevigheid, mededogen, vriendelijkheid, nederigheid en liefde, die natuurlijke tegengif zijn voor een overactieve ahamkara.

Hatha yoga

Hatha yoga beoefenaars onderwerpen hun ahamkara door middel van fysieke discipline. Ze leren hoe ze energie door het lichaam kunnen verplaatsen met behulp van adem, uitlijning, bewustzijn en beweging. Door een sterke verbinding met het subtiele lichaam te cultiveren, krijgen ze toegang tot en controle over de verschillende niveaus van de geest. Door dit proces leren ze zich te concentreren op het aanwezig zijn in elk moment en de kalmte, concentratie en wijsheid van de buddhi-geest te cultiveren.

Tantra yoga

Tantra yoga beoefenaars onderwerpen hun ahamkara door spiritueel en energetisch ontwaken. Door middel van tantrische oefeningen wekken ze gelukzalige staten van liefde, vreugde en extase op. De devotionele oefeningen van mantra, yantra en puja worden gebruikt om het spirituele lichaam te versterken, de chakra’s (energiecentra) te activeren en om toegang te krijgen tot de hogere dimensies van bewustzijn. Deze technieken worden gebruikt om de egogeest en de geest te reinigen om de knopen te doorbreken die ons aan ons fysieke bestaan ​​binden. Naarmate we onze verbinding met de goddelijke energie van het universum vergroten, beginnen we de wereld te zien als één onderling verbonden levensweb.

Recent Posts