Nieuws

Wat is yoga? – part 2

Part 1, lees je hier: https://www.purayoga.nl/2019/nieuws/wat-is-yoga-part-1/

Bhagavad Gita

Het beroemdste en eerste volledige ‘yoga-geschrift’ stamt uit de 4e eeuw voor Christus. In de Bhagavad Gita wordt een drievoudig yogapad beschreven waarmee men zich kan bevrijden van het kwaad, van het lijden en van onwetendheid: 

  • Karma yoga: de yoga van handelingen zonder gehechtheid en zonder eigen belang 
  • Bhakti yoga: verering van het goddelijke, liefde, toewijding en overgave
  • Jnana yoga: yoga van wijsheid, weten, kennis en meditatie

Guna’s 

Ook vanuit de Upanishads kwamen filosofische stromingen voort, die op zoek waren naar bevrijding van alle kwaad, lijden en onwetendheid. Hun visie was dat de materiële en zichtbare wereld, die continu in beweging is (prakriti) lijden en disbalans veroorzaakt in ons puur bewustzijn, ons transcendente, ware wezen (purusha). 

Een wezen zou bepaald worden door drie krachten die afhankelijk van elkaar en tegelijk bestaan, in een afwisselende dominantie. Afhankelijk van de verhouding bepalen zij de aard van een wezen, zijn handelingen en zijn hechting aan de wereld waarin het leeft. De drie guna’s zijn: 

  • Sattva: zuiverheid, rust en evenwicht, zintuiglijk
  • Rajas: stimulerend, beweeglijk, onrust, verlangen, lichamelijk
  • Tamas: stagnatie, lusteloos, verbergend, duister

Yogasutra’s Patanjali

Rond de 2e eeuw na Christus schreef Patanjali de yogasutra’s. Of Patanjali 1 persoon, een pseudoniem of een groep was, weten we niet. Maar de yogasutra’s worden gezien als de basis van de moderne yoga: de filosofie, de doelen en technieken. In 196 aforismen wordt beschreven hoe iemand via yoga controle kan krijgen over zijn gedachten en emoties, obstakels voor spirituele groei kan overwinnen en het doel van yoga kan bereiken: kaivalya. 

Kaivalya: bevrijding van de ketenen van wereldlijke verlangen en eenwording met het goddelijke 

Yogafilosofie

Next time more! Vind je dit interessant en wil je hier meer over weten, lezen, over praten en toepassen? Dan is de (voor)opleiding iets voor jou! Check https://www.purayoga.nl/opleiding/ voor meer info!