Nieuws

Wat is yoga? part 1

Wat IS yoga eigenlijk? Pff, heb je even? Als we yoga willen leren kennen, zullen we het wat context mee moeten geven. Yoga is zoveel meer dan een ‘updog > downdog op een hippe mat’. 

Wat komt het vandaan, wat betekent het, wat houdt het in? 

In vogelvlucht…

De eerste schriftelijke verwijzingen naar yoga komen voor in de Veda’s, de heilige hindoegeschriften. De vedische periode van 4500 tot 2500 voor Christus is ongeveer tussen 1500 en 1200 voor Christus beschreven in de Veda’s: werken die gaan over de verbondenheid van alle dingen in het bekende en onbekende universum.
‘De belangrijkste religie in die tijd was het brahmanisme, waarbij offers aan de goden werden gebracht om de materiële en spirituele wereld te verbinden. Hierbij moest men zich lange tijd concentreren. Deze concentratie waarmee men zijn beperkingen ontstijgt, staat aan de basis van yoga.’*

Upanishads

De in totaal 1180 veda’s die in vier groepen waren verdeeld, bestaan ook elk weer uit vier delen: hymnen, rituelen, theologie en filosofie. Die laatste delen worden de Upanishads genoemd. Hierin kwam yoga naar voren als onderwerp. 

De taal waarin de Upanishads geschreven zijn is Sanskiret (oud-indisch, een literaire en heilige taal die aan de basis staat van o.a. het Hindu en het Nepalees). Veel yoga termen zijn daarom nog steeds in het Sanskriet. Denk bijvoorbeeld aan ‘asana’ wat wij momenteel vertalen als houding, maar wat letterlijk ‘verblijf’ (als in ‘zit neer en blijf’) betekent. 

Upanishad : Upa (nabij), ni (neer), shad (zitten) : betekent dus ‘kom nabij zitten’. Een moment waarop de leerling van zijn leraar de belangrijkste filosofische lessen te horen kreeg. In deze teksten wordt yoga benoemd als een pas waarmee men zich via kennis bevrijdt van pijn. Het ego moet opgeofferd worden om vrij te worden. Onze ziel (atman) is hetzelfde als het universeel bewustzijn (brahman) en we zijn allemaal onderworpen aan de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte (samsara). We zijn dus allemaal een. 

Yogafilosofie

Next time more! Vind je dit interessant en wil je hier meer over weten, lezen, over praten en toepassen? Dan is de (voor)opleiding iets voor jou! Check https://www.purayoga.nl/opleiding/ voor meer info!

* Bron: Handboek Yoga – M. Kan